Pieniądz a polityka

Pieniądz a polityka

W tej zakładce będę zdejmował woal prawdy z trwającego od 40 lat eksperymentu gospodarczego stworzenia społeczeństwa na bazie rynku. Rynek czynników produkcji (rynek finansowy i rynek pracy) oraz koncepcja homo oeconomicusa to wyłącznie sztuczne konstrukty kulturowe wdrożone decyzjami politycznymi, które zostały podparte poglądami części ekonomistów (Milton Friedman).
Na bazie tych poglądów stworzono neoliberalny nurt w naukach ekonomicznych rozpropagowany następnie w formie Konsensusu Waszyngtońskiego przez globalizację wskutek większości krajów świata. Współczesna myśl ekonomiczna w krajach rozwiniętych podważa racjonalność tego eksperymentu. Pieniądz nie musi istnieć w formie długu. Taka jego forma to wyłącznie decyzja polityczna.