Akademia Sporu Finansowego

Edukacja w sporach pojawiających się
w relacji: przedsiębiorca/konsument - podmiot rynku finansowego.

Do rozwiązywania sporów na rynku FOREX
nie wystarcza sama znajomość prawa.
MIFID II to nowe możliwości.

Interpretacja prawa finansowego wymaga specjalistycznego przygotowania.
70% regulacji w Polsce to prawo UE.

Asymetria technologiczna, informacyjna
i kompetencyjna w sporach finansowych wymaga interdyscyplinarnego podejścia do problemu.

Stanisław Jan Adamczyk

Doktor nauk ekonomicznych SGH i licencjonowany przez KNF
makler papierów wartościowych (nr lic. 1517). Ekspert zewnętrzny
Rzecznika Finansowego.

* slajd nr 1 Fotografia Davida Iliffa - Licencja CC BY-SA 3.0 Widok Canary Wharf z Wapping we Wschodnim Londynie, Wielka Brytania