Media

Materiał edukacyjny: "Asymetria ryzyka stron w umowach na kredyty indeksowane do CHF" (kwiecień 2017)

https://www.youtube.com/watch?v=0rbrqalCtU0&feature=youtu.be

 

Konferencja (X 2016 r.): „Problemy konsumenta na rynku finansowym”, referat: „Klauzula indeksacyjna jako wbudowany instrument pochodny w rozumieniu MSR 39”
https://www.youtube.com/watch?v=_uy0zejJ2nA&t=zzz887s

 

Film dokumentalny „Naprzeciw bankom” (IV 2016):
https://www.youtube.com/watch?v=YCBRWHv9zQg

 

Debata ISP „Nabici we franka” (II 2015):
https://www.youtube.com/watch?v=pO5pSusk_ZU

 

Wykład „Przemoc finansowa I” (IX 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=2_miYZUhPDc

 

Wykład „Przemoc finansowa II” (IX 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=ZjHYfMd6Rm8

 

Wykład „Przemoc finansowa III” (IX 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=W1k9kRT7ZZk

 

Szkolenie „Roszczenia z umowy kredytu w CHF” (IX 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=MtbE9nDUbVI

 

Wykład „Formy przemocy finansowo-prawnej” we Wszechnicy Narodowej (X 2014):
https://www.youtube.com/watch?v=evF4YPtHqE8

 

Wywiad „Kredyt we frankach i co dalej?” (X 2013):
https://www.youtube.com/watch?v=-yKbIoUIZqU