Oferta

Oferta usług Akademii jest skierowana m.in. do podmiotów poszkodowanych przez sektor finansowy (w tym przedsiębiorstw), które wskutek praktyk sprzecznych z zasadami współżycia społecznego (w tym missellingu), znalazły się w naruszającej ich interesy sytuacji finansowo-prawnej.

Usługa edukacyjna w postaci postów dystrybuowana za pośrednictwem sieci społecznościowych jest wolna od opłat.

Indywidualna usługa jest odpłatna i wolna od konfliktu interesów - obejmuje przed-procesową edukację dotyczącą istoty sporów powstałych na styku pomiędzy sferą realną a sferą finansową gospodarki. Usługa obejmuje spory m.in. rynku kapitałowego, rynku FOREX, umów inwestycyjnych pomiędzy akcjonariuszami, oraz kredytów powiązanych z kursem walutowym CHF/PLN.

Akademia pomaga profesjonalnie przygotować się do podjęcia świadomej decyzji o rozpoczęciu sporu w sądzie cywilnym. Zrozumienie istoty sporu jest podstawą tej decyzji. Usługa wykorzystuje istniejące narzędzia poza-procesowe w celu umożliwienia poszkodowanemu oceny rzeczywistych szans na wygraną w kosztownym procesie przed sądem cywilnym.

Interdyscyplinarne podejście do problemu (znoszące asymetrię technologiczną, kompetencyjną i informacyjną) umożliwia właściwe jego zrozumienie i skuteczne dochodzenie roszczeń przed właściwymi organami wymiaru sprawiedliwości.

Oferta obejmuje w szczególności następujące czynności:

 1. Badania naukowe dotyczące procesów finansowych - m.in. działania rynków finansowych i negatywnych efektów zewnętrznych "fundamentalizmu rynkowego" w działalności sektora finansowego - szczegółowe analizy obszarów konfliktu interesów z punktu widzenia sensu systemowego procesu.
 2. Analiza dokumentacji i stanu faktycznego sporu finansowego - wskazanie istniejących linii konfliktu.
 3. Wypracowanie optymalnej strategii prowadzenia sporu finansowo-prawnego.
 4. Wsparcie merytoryczne w ewentualnej mediacji z podmiotem rynku finansowego.
 5. Prezentacja aktualnej linii orzeczniczej w danym typie sporu – ocena szans na wygraną w sądzie powszechnym.
 6. Informacja o ofercie produktowej kancelarii prawnych specjalizujących się w sporach finansowych.
 7. Przygotowanie ekspertyzy (opinii prywatnej), która może być wartościowym załącznikiem do pozwu przeciwko podmiotowi finansowemu podpierającym główne tezy z przyjętej przez kancelarię strategii dowodowej.
 8. Konsultacje MIFID II dla instytucji finansowych.
 9. Wyliczanie Wartości Przedmiotu Sporu (WPS).
 10. Wyliczanie wartości opcji i skomplikowanych instrumentów finansowych.
 11. Szkolenia dla zorganizowanych grup na dowolnie wybrany temat z zakresu sporu finansowego .