Moje myśli i opracowania

Moje myśli i opracowania

 • Zdolność starannego i wyedukowanego konsumenta do zrozumienia ryzyka walutowgo kredytów powiązanych z FOREX

         link: dokument.pdf

 • Autoreferat rozprawy doktorskiej: Finansyzacja przedsiębiorstwa jako czynnik jego alienacji od sfery realnej
  l
  ink: dokument pdf
 • Formy przemocy finansowo-prawnej (ekonomicznej). Wybrane źródła instytucjonalne - aspekt siły przetargowej 
  link: dokument pdf
 • Konsekwencje społeczne neoliberalnego modelu sektora finansowego. Wybrane aspekty 
  ink: dokument pdf
 • SUWERENNOŚĆ FINANSOWA – POLSKA RACJA STANU I INTERES NARODOWY 
  ink: dokument pdf
 • Kredyty w CHF a fasadowość ustroju gospodarczego Polski, 30 V 2016,
 • link: dokument pdf
 • Wirus oprocentowany dodatnio, 30 V 2016
  link: dokument pdf
 • Społeczna odpowiedzialność sektora bankowego z perspektywy kredytów w CHF udzielanych w latach 2004-2008
  link: dokument pdf